Kurumlar vergisi indiriminin detayları muhakkak oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Yönetimi Başkanlığının Kurumlar Vergisi Genel Bildirimi’nde Değişiklik Yapılmasına Ait Bildiri’yi Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

“Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Kimi Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan, sanayi sicil dokümanını haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların da münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri yararları için kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli olarak uygulanmasına imkan tanınmıştı.

Sanayi sicil dokümanı kapsamında üretilen eserlerin ihraç edilmesi halinde de üretimden elde edilen çıkar olarak 1 puan indirim yapılacak.

İndirimden yararlanacaklar

Sanayi sicil evrakını haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden yahut ihracat yapan tüm kurumlar vergisi mükellefleri, bu faaliyetlerinden elde ettikleri çıkarları için 1 puanlık indirimden yararlanabilecekler.

AA’nın haberine nazaran, hesap devri olarak takvim yılını kullanan mükellefler, 1 Ocak 2022’den itibaren üretim ve ihracat faaliyetlerinden elde ettikleri yararları için bu 1 puanlık indirimden faydalanabilecek.

İhracatçıların kurumlar vergisi yüzde 1 düşecek

İhracat yapan kurumların gerek mal gerekse hizmet ihraçlarından elde ettikleri çıkarlarına münhasır olmak üzere ilgili periyotta geçerli kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli olabilecek.

Üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların üretim faaliyetinden elde ettikleri karlarıyla hudutlu olmak üzere kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli olarak uygulanabilmesi için ise bu kurumların sanayi sicil evrakına sahip olması ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal etmesi gerekiyor.

Mükelleflerin ihracat ve üretim faaliyetlerinin yanı sıra başka faaliyetlerinden elde ettikleri çıkarlarının da bulunması halinde ihracattan ve üretimden kaynaklanan ve 1 puan indirim uygulanacak matrah, ihracattan ve üretimden elde edilen çıkarın ticari bilanço karına farklı ayrı oranlanması suretiyle tespit edilecek.

Düzenleme uyarınca, ihracat ve üretimden elde edilen çıkarın ticari bilanço karına oranlaması suretiyle safi kurum karı içindeki hissesi tespit edilerek 1 puan indirim uygulanacak matrah bulunacak.

İndirimlerden birebir anda yararlanabilecekler

Hisseleri, Borsa İstanbul Hisse Piyasası’nda birinci sefer süreç görmek üzere en az yüzde 20 oranında halka arz edilen kurumların, üretim ve ihracat faaliyetiyle iştigal ederek bir kar elde etmeleri halinde, bu kurumların tüm matrahları için 2 puan indirim hesaplandıktan sonra üretim faaliyetleri ile ihracat faaliyetlerinden elde ettikleri yararları için 1 puan ek indirim mümkün olacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.